Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Uwaga! Nowy harmonogram naborów PROW 2014-2020 do końca 2021 r.

Show the MENU
09.01.2020

Sprawdź najbliższe terminy składania wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020 opublikowało harmonogram naborów. Ponieważ Unia Europejska nie przyjęła jeszcze budżetu na następny okres finansowy (2021-2027), nabory wniosków na warunkach obecnego PROW potrwają do końca 2021 r. Jak informuje Ryszard Kamiński, wiceminister rolnictwa, w bieżącym roku odbędą się nabory na wszystkie z 30 działań PROW.

Już w lutym 2020 r. inwestycje w nawodnienia (obszar E), a w marcu - inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, m.in. zakup maszyn i urządzeń (obszar D) - oba nabory w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych". Zaś "Premie dla młodych rolników" w maju 2020 r. 

Pełnych informacji oraz pomocy w opracowaniu wniosków o dofinansowanie udziela Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.  Zapraszamy do wszystkich naszych komórek organizacyjnych, których adresy i dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

 

 


 

JS