!!! Uwaga!!! Od 14 do 29 września 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

UWAGA HODOWCY DROBIU!

Show the MENU
14.09.2017

       W związku z sytuacją związaną z przypadkami zastosowania na fermach drobiu w Belgii i Holandii fipronilu, informujemy, że w Polsce, przy produkcji żywności, nie można stosować fipronilu do ochrony przed pasożytami – jest to substancja niedozwolona. Wszelkie produkty stosowane do zwalczania pasożytów, w tym ptaszyńca kurzego, nie mogą zawierać substancji niedozwolonych.

       Źródłem zanieczyszczenia jaj drobiowych i mięsa w Belgii mógł być produkt pn. DEGA 16 stosowany do spryskiwania drobiu przeciw ptaszyńcowi kurzemu. Było to wynikiem nielegalnego dodania fipronilu do preparatu DEGA 16 przez firmę, która prowadziła tego typu usługi dla ferm. Preparat DEGA 16 był w Belgii zarejestrowany jako lek weterynaryjny, nie był też bezpośrednio dystrybuowany do Polski, lecz do innych krajów, z których potencjalnie mógł trafić do naszego kraju. W podobny sposób stosowane były również dwa inne preparaty, szczegóły używania których nie są jeszcze znane.

       Pierwotne powiadomienie ze strony belgijskiej nie zawierało informacji o dystrybucji do Polski jaj, mięsa i produktów drobiowych zawierających fipronil. Z uwagi na potencjalne zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzenie ferm utrzymujących stada drobiu, czy w obiektach są stosowane nielegalne preparaty biobójcze zawierające w swoim składzie fipronil.

       Fipronil jest silnie toksycznym związkiem wykorzystywanym do zwalczania szkodliwych owadów i pajęczaków, takich jak: mrówki, muchy, wszy, wszoły, kleszcze, karaluchy, roztocza itp. W Polsce fipronil jest stosowany, jako substancja czynna produktów biobójczych do likwidacji insektów domowych, np. mrówek, prusaków oraz w różnych preparatach weterynaryjnych, np. w obrożach dla psów. Aktualnie w kraju nie jest też zarejestrowany żaden środek ochrony roślin zawierający w składzie fipronil.

       Stosowanie w zakładach produkcyjnych lub na fermach preparatów potencjalnie zanieczyszczonych fipronilem lub innymi niedozwolonymi substancjami zagraża zdrowiu konsumentów i niesie za sobą ryzyko wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego, wątroby oraz tarczycy.

       Zabiegi lekarsko-weterynaryjne wykonywane w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, z których lub od których pozyskuje się żywność pochodzenia zwierzęcego, mogą być wykonywane jedynie przy wykorzystaniu produktów leczniczych weterynaryjnych i produktów biobójczych, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Preparatów dopuszczonych do stosowania należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, np. tylko do wskazanych gatunków zwierząt czy określonych czynności, np. odkażania podłóg. Weterynaryjne produkty lecznicze do stosowania u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, powinny być nabywane u lekarza weterynarii prowadzącego praktykę lekarsko-weterynaryjną w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

 

Halina Abramowicz

Na podstawie informacji MRiRW

 

ptaszyniec kurzy