UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Show the MENU
21.06.2021

 

 

 

Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej organizuje Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno - spożywczego na temat systemu rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej.

Test skierowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych i zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap - eliminacje szkolne

Etap szkolny realizowany będzie bezpośrednio przez władze szkoły we współpracy z miejscowym WODR w formie stacjonarnej lub w przypadku ograniczeń związanych z pandemią w formie on-line.

  • II etap - Finał ogólnokrajowy

Na etapie ogólnokrajowym komisja powołana przez Dyrektora CDR Oddział w Radomiu opracuje test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz dwóch pytań problemowych. Test przeprowadzony zostanie przy pomocy platformy internetowej, każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma link dostępu wraz z instrukcją w dniu testu.

Szkoły zainteresowane udziałem w Teście wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym zgłaszają chęć udziału do CDR O/ Radom . Karta zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

Za organizację konkursu w CDR O/Radom odpowiedzialny jest:

  • Pan Marek Krzysztoforski - CDR Oddział Radom
    Tel: 48 365 69 34
    E-mail m [dot] krzysztoforskiatcdr [dot] gov [dot] pl

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku zamieszczonym poniżej.