!!! Uwaga!!! Od 14 do 29 września 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Show the MENU
03.10.2017
dopłaty bezpośrednie coraz bliżej

               Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniami z dnia 9 października 2017 r. (Dz.U. poz. 1886, 1887, 1890, 1891, 1893, 1894 i 1895) ogłosił wysokość stawek poszczegółnych płatności za 2017 r. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

W opublikowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
 5. Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
 6. Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
 7. Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
 8. Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha
 11. Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
 12. Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
 14. Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
 15. Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
 16. Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
 17. Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
 18. Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
 19. Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg
 20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

               Jednoczesnie 9 października 2017 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi opublikował Rozporządzenie w  sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1873/1, z którego wynika, iż od 16 października 2017 r. będą wypłacane zaliczki w wysokości 70% należności.


 za  Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Janusz Szrama