!!! Uwaga!!! Od 14 do 29 września 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Stawki dopłat do materiału siewnego

Show the MENU
04.10.2017

 

               Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017.  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12303652/12461789/12461790/dokument310769.pdf

Proponowane stawki dopłat w 2017 r. wyniosą:

  • 92,45 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
  • 147,90 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 462,25 zł - w przypadku ziemniaków.

Dotacje będą przysługiwać na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany użyty do siewu w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r. Dopłatami objęty jest materiał siwny zbóż ozimych lub jarych, mieszanek zbożowych, roślin strączkowych oraz ziemniaków uprawianych w plonie głównym. Nie są nimi objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wniosek o dopłaty należało składać do Agencji Rynku Rolnego w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. Obecnie obsługę tego mechanizmu wsparcia przejął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Dopłaty do materiału siewnego wliczane są do limitu pomocy de minimis, co oznacza, że łączna ich kwota liczona w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (obrotowych) nie może przekroczyć 15 tys. euro. 

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tegoroczne stawki dopłat będą wyższe, niż w roku ubiegłym, kiedy to wynosiły odpowiednio:

  • 69,40 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
  • 111 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 347 zł - w przypadku ziemniaków.

O opublikowaniu rozporządzenia i wejściu w  życie jego regulacji będziemy państwa informować.


 za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Janusz Szrama