UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Lokalne Partnerstwa ds. Wody

Show the MENU
10.09.2020

W powiecie kutnowskim trwają spotkania  w ramach programu pilotażowego "Lokalne Partnestwa ds. Wody" (LPW) - drugie z kolei odbyło się 04.09.2020  w miejscowości Orłów Kolonia w  gminie  Kutno.

W spotkaniu udział wzięli miedzy innymi: Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Urząd Gminy i Miasta Kutno, oraz Urzędy Gmin z powiatu kutnowskiego. Obecni również byli przedstawiciele Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu, oraz Włocławku,  Nadzoru Wodnego w Kutnie, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi  oraz  przedstawiciele dziewięciu Spółek Wodnych działających na terenie powiatu kutnowskiego

Spotkanie rozpoczęła Ewa Kłosińska - kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, po czym wszyscy uczestnicy spotkania pojechali w teren, do jazu Orłów na rzece Moszczenica. Lech Kazimierski, kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie, opowiedział o budowie obiektu,  przedstawił sposób działania i konserwacji jazu.

Po powrocie Barbara Miszkiewicz, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kutnie, omówiła zasady zasady funkcjonowania spółek wodnych, formy ich działania, oraz obowiązki jakie wynikają z członkowstwa, m.in. składki.  Zaś w drugiej części wystąpienia przedstawiła planowane zmiany w prawie wodnym oraz wyjaśniła wiele kwestii związanych z pozwoleniami i zgłoszenuiami wodnoprawnymi. Omówiła urządzenia wodne, takie jak rowy, rurociągi, systemy nawodnień ciśnieniowych, systemy przeciwerozyjne.

W dalszej kolejniości głos zabrał Waldemar Kuta, dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku, oraz Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu. Obaj  prelegenci odpowiadali na zadawane pytania w spornych kwestiach dotyczących gospodarowania wodami. Zadeklarowali chęć pomocy przy organizacji spotkań LPW. Pokrótce omówili też spotkania powadzone przez Wody Polskie, w których ŁODR zs. w Bratoszewicach również uczestniczy.  Ich wystąpienia doprowadziły do wniosku, że należy połączyć siły i działać wspólnie, choć współpracy na naszym terenie nie można nić zarzucić, bowiem układa się ona bardzo pomyślnie.

Na koniec przedstawiciel Spółki Wodnej w Bedlnie zaprezentował jej działalność. Jest to duża spółka funkcjonująca bardzo prężnie, która wygrywa liczne przetargi oraz świadczy usługi wodno-kanalizacyjne.  Wogóle ten temat przewodził spotkaniu - na terenie powiatu kutnowskiego działa bowiem dziewięć spółek wodnych. W trakcie wystąpień zwrócono uwagę  m.in. na: regulację opłat spółek wodnych, brak środków finansowych na ich funkcjonowanie czy regulację następstw prawnych w spółkach wodnych.

Następne spotkanie w ramach programu odbędzie się 2 października 2020 r. w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 


Katarzyna Rahmati-Adamczyk