Konkurs „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY” w 2024 r.

Show the MENU
29.05.2024

 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego zapraszają do udziału w piątej edycji ogólnopolskiego konkursu 

NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY” w 2024 r.

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs realizowany jest w ramach operacji własnej KSOW pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą dla rolników i konsumentów”

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs dedykowany jest doradcom wpisanym na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczącym usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, z tym zastrzeżeniem, że do Konkursu nie może przystąpić doradca, który był laureatem pierwszej nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w ubiegłych dwóch latach.

Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne ośrodków doradztwa rolniczego.

Jak zgłosić się do konkursu?

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach do dnia 28 czerwca 2024 r., na formularzu sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Kontakt

Za organizację konkursu odpowiedzialni są:

 • w etapie wojewódzkim — Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
  • Ewa Kłosińska
   e-mail: e [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl
   tel.: 519 301 052
 • w etapie krajowym — Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu:
  • Tomasz Stachowicz
   e-mail: t [dot] stachowiczatcdr [dot] gov [dot] pl
   tel. 48 365 69 34

 

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (521.557 kB)