Agro-Liga 2022

Show the MENU
29.07.2022

 

Jak co roku, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibią w Bratoszewicach przeprowadził pierwszy, wojewódzki etap konkursu AgroLiga 2022, którego organizatorami są: Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. ŁODR jako organizator konkursu na szczeblu wojewódzkim, przyjmował zgłoszenia kandydatów, działających w obrębie województwa łódzkiego do 30 czerwca 2022r. . Zgłoszeń kandydatów dokonywały Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego. Po ich weryfikacji, powołana przez dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, komisja konkursowa w II dekadzie lipca br. przystąpiła do wizytacji i oceny kandydatów.

Do kategorii AgroLiga – Rolnik zgłoszono 4 gospodarstwa:

 Pan Kamil Gajda prowadzi gospodarstwo rolne otrzymane od rodziców. Obecna powierzchnia to 231,95 ha. Główne  zasiewy w gospodarstwie to pszenica ozima, kukurydza na ziarno, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy. Średnie plony ziarna uzyskiwane są na poziomie: pszenica ozima 6 t/ha, kukurydza na ziarno 15 t/ha, pszenżyto ozime 6,5 t/ha, rzepak ozimy 3,5 t/ha. Rolnik zajmuje się również hodowlą trzody chlewnej. Wielkość produkcji to 600 macior utrzymywanych na rusztach oraz 1999 szt. tucznika zadawanymi paszą na mokro. Pan Gajda także zajmuje się produkcją prądu z odnawialnych źródeł. Posiada wiatraki w gminie Wolbórz i Woli Krzysztoporskiej. Planuje w przyszłości założyć fermę fotowoltaiczną. Skorzystał z dofinansowań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 2007-2014, 2014-2020 : Modernizacja gospodarstw, Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, Ochrona gleb i wód oraz Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. 

 

Państwo Dorota i Tomasz Kociębowie produkcją mleka zajeli się w 2001 roku. Prowadzą gospodarstwo w Kolonii Łazanów w gminie Rokiciny o powierzchni około 200 ha.

Najwięcej, bo około 70 ha zajmuje kukurydza, która od dwóch lat jest zbierana w technologii Shredlage. Na 50 ha gruntów ornych wysiewane są trawy, na 15 ha lucerna w czystym siewie. Resztę zajmują zboża (pszenica, pszenżyto, żyto hydrydowe). Stado bydła składa się z 220 szt. Krów mlecznych o średnio rocznej wydajności 11,5 tyś litrów i około 180 szt. młodzieży hodowlanej. Stado objęte jest oceną użytkowności mlecznej od 1963 roku. Zwierzęta utrzymywane są w dwóch oborach z legowiskami z materacy słomiano-wapiennymi. Dój odbywa się za pomocą hali udojowej typu rybia ość 2x12. Od 2010 roku gospodarstwo świadczy usługi rolnicze. W 2018 roku zbudowana została biogazownia o mocy 33 kW, której jednym substratem jest gnojowica bydlęca pochodząca z własnej hodowli. Produktami biogazowni są: energia elektryczna, ciepła woda i poferment, który jest bezpieczny dla środowiska i łatwiej przyswajalny dla roślin. Gospodarstwo posiada liczne nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda gospodarcza Wojewody Łódzkiego z 2019r. w kategorii ,,Gospodarstwo rolne”.
• Nagroda Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy uzyskana w IV konkursie ,,Innowacje z zapleczem technologicznym i ekologicznym zagospodarowanie odpadów”.
• Nagrody Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 2022:

  • Najlepsza średnioroczna wydajność w stadzie, powyżej 200 kg,
  • Najlepsza krowa w laktacji w województwie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej;
  • Najlepsza krowa w laktacji w województwie rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej;

• Nagrody zdobyte na XXII Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach:

  • Superczempion w kategorii jałowic,
  • Trzy czempiony,
  • Jeden wiceczempionat 

 

Gospodarstwo rolne Państwa Elżbiety i Sylwestra Łakomiaków skupia swoją dzialność na produkcji bydła opasowego oraz zbóż. Wieloletnie doświadczenie właścicieli oraz wsparcie profesjonalnego doradztwa ekonomicznego oraz żywieniowego pozwala osiągnąć satysfakcjonujące zyski. Hodowane opasy są nabywane jako cielęta różnych ras mięsnych i zbywane o wadze 850 kg w liczbie 30 szt. rocznie. Stosowanie nowoczesnego sprzętu w połączeniu z ciągle zdobywaną wiedzą z dziedziny agrotechniki i technologii produkcji skutkują wysokimi plonami na areale 45 ha. Uprawiane są głównie zboża, większość pól obsianych jest pszenicą, która plonuje na poziomie 8t/ha. Szybki rozwój gospodarstwa rozpoczął się w roku 2005. Wykorzystując fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2007 zakupiono ciągnik rolniczy John Deere 5080M oraz dedykowane maszyny, między innymi siewnik, agregat uprawowo-siewny, rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz oraz prasę. Kolejne lata to inwestycje budowalne. Dzięki wsparciu Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 została wybudowana bukaciarnia na głębokiej ściółce na 39 DJP i magazyn pasz objętościowych o powierzchni 200m2 oraz zakupiono wóz paszowy. Wóz paszowy pozwala produkować autorską mieszankę wysokiej jakości paszy na bazie składników z własnego gospodarstwa oraz zakupionych. Długoletnie doświadczenie, wy

korzystanie nowoczesnych technologii oraz najnowszej wiedzy z dzień agrotechniki i hodowli zwierząt przynosi zadowalające efekty na tyle, aby planować powiększenie stada oraz powierzchni upraw. 

 

Gospodarstwo rolne Pana Roberta Miłka specjalizuje się w uprawach sadowniczych, gdzie główną gałęzią produkcji są jabłka, stanowiące 80-90% upraw sadowniczych. Pozostałe 10-20% stanowi śliwa i grusza. Głównymi odmianami jabłek są: Prince, Muna, Gala, Champion, Ligol. Plon tych jabłek oscyluje się w granicach 80-100 t/ha. Sprzedaż produktów prowadzona jest przez cały rok aż do następnego sezonu, ponieważ owoce najwyższej jakości tzw. klasy ekstra i I trafiają do 2 chłodni o kontrolowanej atmosferze o pojemności po 50 ton. W chłodniach tych utrzymywana jest stała zawartość tlenu i dwutlenku węgla na poziomie po 2%, resztę stanowi azot. Sadownik posiada również chłodnię o kontrolowanej temp. do przechowywania 100 t., oraz ma zostać do oddania do użytku jeszcze przed sezonem druga chłodnia na 70 ton. Głównymi odbiorcami produktu są:

• Szpitale w Sieradzu i Warcie,
• Domy Pomocy Społecznej w Pabianicach, Skęczniewie,
• Targowisko w Pabianicach,
• Sklepy spożywcze: Groszek, Delikatesy Centrum,
• Sprzedaż bezpośrednia.
Gospodarstwo brało udział w konkursie organizowanym przez KRUS pt. ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym zajęli I miejsce na etapie regionalnym.

 

 Do kategorii AgroLiga – Firma zgłoszono:

AgroCENTRUM
AgroCentrum to firma rodzinna, działająca na rynku lokalnym od 2005 roku. W swojej rodzinie posiada szeroką paletę środków do produkcji rolnej. Jest autoryzowanym dystrybutorem wielu uznanych, światowych koncernów m.in. Corteva, UPL. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną środków ochrony roślin, materiału siewnego, nawozów mineralnych i dolistnych oraz skup zbóż, rzepaku i kukurydzy. W ofercie możliwy jest także zbiór płodów rolnych – firma posiada własne kombajny do zbioru zbóż i rzepaku. AgroCentrum oprócz sprzedaży prowadzi także doradztwo agrotechniczne dla klientów na każdym etapie uprawy: od doradztwa dotyczącego wyboru właściwej odmiany, poprzez nawożenie i ochronę, aż do zbioru płodów rolnych i ich sprzedaży. Kontrahenci mogą liczyć na kompleksową obsługę zbioru i transportu zbóż, rzepaku i kukurydzy dzięki posiadanemu taborowi samochodów ciężarowych. W celu podniesienia jakości świadczonych usług i towarów firma cały czas się rozwija i inwestuje. Przy pomocy dofinansowań z Funduszy Europejskich rozbudowano powierzchnię magazynową oraz zakupiono kombajn. Obecnie łączna pojemność elewatorów do magazynowania ziarna wynosi ponad 12 tys. ton. W celu usprawnienia pracy poszerzony jest wachlarz środków transportu wewnętrznego oraz tabor samochodów ciężarowych. Firma posiada certyfikaty:
• Do obrót zbożami: GMP + FSA przyznawany firmom, które wykazują spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa pasz.
• Do obrotu rzepakiem: REDcert potwierdzający, że przedsiębiorstwo podejmuje działania w kierunku ograniczenia CO2, ochrony biosfery oraz racjonalnego wykorzystania gruntów oraz osiągnęło całkowitą zgodność z wymogami dyrektywy RED II (2018/2001).
Dzięki bogatemu doświadczeniu w sektorze rolniczym firma cieszy się wiodącą pozycją w branży, ponadto firmę wyróżnia przyjazna atmosfera pracy i elastyczne podejście do każdego klienta. Rzetelność i wiarygodność procentują zaufaniem klientów oraz stale poszerzającym się gronem kontrahentów.

 

 FPHU Maryniaczyk

Powstała w 2006r. firma FPHU Maryniaczyk specjalizuje się w produkcji urządzeń wykorzystywanych w szklarnictwie do pielęgnacji i zbioru upraw pod osłonami. Zalety wyrobów oraz konkurencyjne ceny wyróżniają firmę, plasując ją w pierwszej piątce światowych producentów tych produktów. Firma posiada ugruntowaną pozycję rynkową oraz zorganizowane kanały dystrybucji. Dotychczas dostarczyła 2240 urządzeń z czego 72% na eksport. Już w 2006 roku firma osiągnęła wielki sukces wprowadzając na rynek krajowy automatyczny opryskiwacz szklarniowy. W tym czasie był to jedyny taki producent na rynku Polskim. Pierwszy podest roboczy podnoszony hydraulicznie, który zapoczątkował rozwój firmy powstał w 2008 roku. Celem firmy jest produkcja najwyższej jakości urządzeń wykorzystywanych w innowacyjnych obiektach szklarniowych oraz modernizacja parku maszynowego, co wzmacnia pozycję firmy na rynkach europejskich. Głównymi produktami są szeroko rozumiane rozwiązania logistyczne wykorzystywane między innymi w hodowlach hydroponicznych oraz wertykalnych, podnośniki hydrauliczne do prac realizowanych na wysokości (tj. zbiór, pielęgnacja oraz prace serwisowe), a także opryskiwacze szklarniowe. Produkty FPHU Maryniaczyk znane są we Francji, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Słowacji, Łotwie, Rosji, Kanadzie, Rumunii, Anglii, Australii i innych krajach Unii Europejskiej i świata. Ciągła analiza i wprowadzanie w produktach usprawnień w oparciu o uwagi i potrzeby klientów oraz podążanie za zmieniającymi się trendami rynkowymi to ogromna zaleta firmy. Produkty te trafiają do ogrodników poprzez system dystrybucji. Współpracją z wieloma firmami partnerskimi na całym świecie, które specjalizują się w sprzedaży wyposażenia do szklarni. Firma FPHU Maryniaczyk produkowała również zawieszkę szklarniową, która jest niezbędnym produktem przy hodowli pomidorów, ogórków czy papryki. Produkcja odbywała się na maszynach półautomatycznych własnego projektu właściciela. Sprzedaż haków rozwijała się z wielkim sukcesem, co zmusiło założyciela firmy na wyodrębnienie produkcji i otworzenie kolejnej działalności – firmy My Hooks w 2008 roku. Firma FPHU Maryniaczyk stawia bardzo duży nacisk na prace konstruktorskie. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane i wykonane w siedzibie firmy. Producenci cenią sobie bezpośredni kontakt z klientami oraz z partnerami, dlatego co roku począwszy od roku 2014 biorą udział w zagranicznych imprezach targowych takich jak: Greentech Amsterdam, Fruitlogistica Berlin.

 

 Liedmann Sp. z o.o.

Liedmann Sp. z o.o. to jeden z największych polskich producentów w segmencie granulowanych nawozów wapniowych. Jego docelowa roczna moc produkcyjna to blisko ćwierć miliona ton innowacyjnych i ekologicznych nawozów. Oferta firmy zawiera kilka rodzajów produktów, które są wytwarzane w sposób przyjazny środowisku i zaspokajają zapotrzebowanie europejskiego rolnika na nawozy mineralne. Co więcej, spółka Liedmann sukcesywnie poszerza asortyment o kolejne wysokiej klasy produkty na bazie naturalnych surowców. W ofercie znajdują się: nawozy wapniowe WAPNIAK JURAJSKI G, wapniowo – magnezowe DOLOMAG G, mineralny SIARKOMIX G PLUS. Sukcesem firmy nie jest tylko sam jej produkt tworzony według własnych receptur, to również nowatorskie podejście i wielki potencjał, jaki cały czas drzemie w przedsiębiorstwie, które przyciągnęły i nadal przyciągają partnerów biznesowych. Wykorzystując swoją przewagę jakościową i wytwórczą, firma równolegle wciela w życie dewizę „Twój pomysł, nasza realizacja”. Liedmann Agro, bazując na swoim bogatym zapleczu badawczo-rozwojowym, ogromnej wiedzy i doświadczeniu oraz zaawansowanej technologii, którą dysponuje w nowoczesnej fabryce, jest w stanie wyprodukować prawie każdy nawóz. Stworzenie produktu na bazie polskich, naturalnych surowców, który doskonale odpowiada potrzebom wymagających kontrahentów jest dla spółki motywacją i nagrodą za zaangażowanie całego zespołu. Potwierdzeniem tego jest między innymi współpraca z liderem polskiej branży nawozowo-chemicznej Grupą Kapitałową Grupą Azoty – Grupą Azoty Chorzów. Firma posiada nowoczesny, wielkopowierzchniowy, stale rozbudowywany zakład produkcyjny i potężne zaplecze magazynowe w Krzeczowie w województwie łódzkim, dzięki czemu zapewnia najwyższe standardy produkcji i obsługi klienta. Projekt budynku biurowego wraz z pierwszą halą produkcyjną został zrealizowany w 2019 roku i był współfinansowany z funduszy europejskich. Historia Liedmann Agro sięga 2011 roku, kiedy to Pan Tomasz Liedmann wpisuje do rejestru polskich przedsiębiorców jednoosobową wówczas działalność gospodarczą. Naturalna potrzeba poznania problemów branży i odpowiedzi na najbardziej wymagające potrzeby rolników stała się impulsem do założenia spółki Liedmann. Tworzenie firmy Tomasz Liedmann oparł na swoim dotychczasowym doświadczeniu i umiejętnościach. Na przestrzeni lat prezes budował także mocny zespół, który teraz wraz z nim jest częścią pierwszych branżowych sukcesów. Milowy krok na drodze do intensywnego rozwoju firmy stanowiło wprowadzenie w 2013 r. nowych i innowacyjnych rozwiązań marketingowo-sprzedażowych, nawiązanie współpracy z dużymi dystrybutorami zaopatrującymi gospodarstwa rolne w najwyższej jakości środki niezbędne w produkcji rolnej. W tamtym czasie produkcja odbywała się w wynajętych halach i magazynach. Dynamiczny rozwój przyczynił się do podjęcia decyzji o budowie własnego zakładu produkcyjnego. W 2018 roku rozpoczęto budowę fabryki, która stała się biznesową wizytówką powiatu wieluńskiego. Ogromnym wsparciem były i pozostają dotacje unijne, pozyskane z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Firma posiada certyfikaty na wszystkie produkty, badane są wszystkie kluczowe parametry, aby zapewnić najwyższe standardy jakościowe nawozów. Dzięki regulacjom unijnym i ustalonej metodyce badań, klienci mogą mieć pewność, że certyfikowane produkty charakteryzują się odpowiednią jakością. Proces produkcyjny odbywa się w 100% ekologiczny sposób, co wpisuje się w aktualne trendy nawożenia oraz ochrony środowiska. Z uwagi zarówno na konkurencję na rynku krajowym, jak i alternatywne oferty spoza granic Polski, Liedmann Agro musi monitorować rynek, by nie dać się wyprzedzić innym dostawcom. Klientom i partnerom kojarzy się z innowacją i dobrą jakością. Mimo młodego wieku spółka ma już ugruntowaną pozycję na rynku. Bazując na osiągniętych do tej pory sukcesach, z ogromną energią i otwartością stawia na doskonalenie się i realizację coraz ambitniejszych celów.

 

RolBud Pędziwiatr
Firma ROLBUD Pędziwiatr powstała w 2007 roku. Praktycznie od samego początku byliśmy bezpośrednim dystrybutorem ciągników rolniczych FENDT i VALTRA oraz pługów Gregoire-Besson. W ciągu kolejnych lat działalności nawiązaliśmy współpracę z wieloma renomowanymi producentami maszyn rolniczych. Naszym Klientom możemy zaoferować sprzęt takich marek jak: Amazone, Bury, Delimbe, EXPOM Krośniewice, Gregoire-Besson, Jeantil, Krone, Meprozet, Metal-Fach, Metaltech, Quicke, Rabe, Rolmako, Staltech i Strautmann. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę przedsprzedażową (m.in. pomoc przy wypełnianiu wniosków PROW), sprzedażową oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez wysokiej klasy specjalistów. Nasi pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez partnerskie firmy. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technicznymi. Zdobytą wiedzę wykorzystujemy, aby jak najlepiej dopasować ofertę do indywidualnych wymagań naszych Klientów.Dysponujemy własnym serwisem, który zapewnia niezawodną pracę wszystkich maszyn zakupionych w naszej firmie. Usługi serwisowe świadczymy na miejscu, jak również u Klienta. Gwarantujemy szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii, co ma szczególne znaczenie podczas prac polowych.Firma ROLBUD w ostatnim czasie nawiązała współpracę z wieloma rolnikami w zakresie promowania technologii związanych z rolnictwem precyzyjnym. Firma świadczy również wiele usług specjalistycznych dla rolników m.in. siew roślin nowoczesnym, sterowanym komputerowo siewnikiem punktowym, zbiór kombajnowy.

 

Komisja oceniająca każdego z uczestników brała pod uwagę wytyczne oraz aspekty związane z prowadzeniem gospodarstwa i firmy, zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia.
Wyniki konkursu AgroLiga 2022 – etap wojewódzki zostaną przedstawione podczas XXX Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej ROL-SZANSA 2022 w Piotrkowie Trybunalskim 27 sierpnia 2022r.


 

Małgorzata Świerczyńska
Specjalista do spraw ekologii i ochrony środowiska
ŁODR zs. w Bratoszewicach